Urban Silence II

Een onderzoeksproject met en door studenten KULeuven interieurarchitectuur rond stilte in de stedelijke context. Op zoek naar wat ontwerpen kan zijn in relatie tot de stilte en in relatie tot de publieke ruimte van de Rabotwijk te Gent.

Met dertien gingen we op zoek naar iets wat stilte heet, op een plek in Gent op een boogscheut van het dagelijkse studentenbestaan. Het ‘Rabot’ gekend van naam maar ongekend van inborst. ‘Stilte’ een begrip waar nood aan is, maar afwezig in zijn concreetheid. Tenslotte een groep van dertien, reeds drie jaar medestudenten, maar nog nooit zo dicht bij elkaar in het ontwerpproces.
‘Urban Silence II’ is geëvolueerd tot een evenwichtsoefening in het zoeken naar het gemeenschappelijke versus de individuele stilte, en een oefening in het gemeenschappelijk versus het individueel ontwerpen. 
Dit open proces is zichtbaar geworden in een tentoonstelling en een publieke wandeling doorheen het Rabot.  Abstract onderzoek, publieke interventies en verstilde beelden getuigen van wat stilte kan zijn in relatie tot het ‘Rabot’ en in relatie tot ieder individu en de gemeenschap.