De Luwteplek

2017
credits I 
° uitgave peymenjellema
° paperback
° afmetingen: 15 x 21cm
° 128 bladzijden (met kleur illustraties)
° verschijningsdatum: februari 2017
° fotografie Annabelle Stampaert
° isbn: 9789082641806

links l info + bestellen (uitverkocht)

‘De Luwteplek’ is het resultaat van een onderzoek naar ruimtelijke parameters die de publieke ruimte in de stad tot plaatsen van stilte, rust en verstilling maken. Het begrip ‘luwte’ - als een plek in de rivier waar de stroming geen vat op heeft - staat hier symbool voor wat een stilteplek binnen een stedelijk landschap kan betekenen: een plek om even uit de dagelijkse drukte te stappen. 

De auteurs omschrijven hoe zes parameters - omsloten, poreus, betekenisvol, contrastrijk, relationeel en niet-toegeëigend - de ervaring van stilte, rust en verstilling beïnvloeden. Een tool brengt deze parameters in hun onderling verband samen en is een uitnodiging om zelf op stap te gaan en elke luwteplek in kaart te brengen. Het boek richt zich tot ontwerpers, beleidsmakers, stedenbouwkundigen, stadsplanners, buurtwerkers, maar zeker ook tot iedereen die luwteplekken als een meerwaarde zien in het dagelijks leven van de stad. 

Nu de stedelijk verdichting ons voor nieuwe uitdagingen stelt is het nog belangrijker om een stad op mensenmaat te ontwikkelen waar ruimte blijft voor stilte, rust en verstilling. De luwteplek, als een nieuwe typologie, kan de stad van de toekomst mee vormgeven.