Church Alphabet

2012
credits I cocept & ontwerp
opdracht I persoonlijk onderzoek 'rituele architectuur'

Het object als onderzoek.
De deconstructie en reconstructie van een gekend architype 'de kerk'.
Door een model uit elkaar te halen in zijn onderdelen, bestaat de kans om het opnieuw te assembleren. Niet met het oog op één welbepaald eindresultaat, maar als proces om nieuwe gedachten visueel te maken. Het model als bouwpakket en communicatiemiddel.
De bouwdoos verzamelt een vocabularium en is het alfabet waarmee de dingen kunnen herschreven worden.