peymenjellema

 
20.02.2015
Het traject ‘Stilte, Rust en Ruimte' gebeurt in nauwe samenwerking met interieurarchitect Pleuntje Jellema.
Deze samenwerking is op 20.02.2015 officieel een feit en zal door het leven gaan als 'peymenjellema - architectuur als gebaar naar verstilling'.

Je kan ons volgen op de blog peymenjellema of via twitter @ArchAlsGebaar
www.peymen.be blijft bestaan 

over peymenjellema
De laatste jaren is er een verhoogde focus en bewustwording voor een duurzame leefwereld. Een gedachte die opkomt voor het behoud van de aarde, het water, de lucht, in functie van de mens. Maar in de strijd naar die duurzame leefwereld wordt de mens als ruimte zelf al te vaak vergeten. Binnen onze geseculariseerde, verstedelijkte maatschappij en denkwereld wordt het alsmaar moeilijker om plaatsen en momenten van verstilling te vinden, waar mensen in een dagdagelijkse realiteit een evenwicht kunnen vinden van en voor die realiteit.

Deze blog is een samenwerking tussen architect-scenograaf Geert Peymen en interieurarchitect Pleuntje Jellema. Het geeft inzicht in een werking, op zoek naar hoe architectuur een gebaar kan stellen waardoor vanuit de stilte, ruimte ontstaat voor verstilling en een duurzaam mensbeeld kan ontstaan. 
De integratie van verstilde ruimtes of ingrepen zijn vaak fragiel en vormen een uitdaging in het ongekende. Via gesprekken, workshops, interactieve participatie met opdrachtgevers, gebruikers, doelgroepen en specialisten, gaan we op zoek naar het verhaal van de plek, de mens, de ruimte, de symbolen. Dit proces vormt de basis om te komen tot een programma, een doordachte vraagstelling, en uiteindelijk een geïntegreerd ontwerp.
Deze kennis en kunde zetten we in bij bedrijven en organisaties waar tijd en ruimte voor stilte van wezenlijk belang kan zijn. Ook voor de individuele zinzoeker die de woning tot oord van verstilling wil maken.