Monument

2014
credits I concept - ontwerp 
locatie I Magdalenakerk Brugge
opdracht I yot
links l yot-moNUment

Levend mo.NU.ment voor de toekomstige doden.
Een alternatief monument in de rij herdenkingen en tentoonstellingen gewijd aan de Eerste Wereldoorlog. Het moNUment, legt de nadruk op de toekomstige oorlogsslachtoffers. Dit monument is een spel met de tijd, tussen verleden, heden en toekomst en nodigt ons uit om te kijken naar het NU en naar de toekomst in plaats van de grafcultuur en het verleden te beklemtonen. Daarom geen monument voor de overledenen van de voorbije oorlogen, maar voor acht toekomstige oorlogsslachtoffers. Een monument als een actieve stilte- en focus ruimte die een relatie zoekt met de kracht en de intensiteit van het kerkgebouw.