Luwteplekken 'Nieuw Gent'

2019
credits I onderzoek - concept en coaching
locatie I Wijk 'Nieuw Gent' - Gent
samenwerking
 I studenten interieurarchitectuur KULeuven Faculteit Architectuur - Gent
partners l Stad Gent

De transformatie van de Wijk Nieuw Gent, in volle voorbereiding, was de ideale case om i.s.m. met studenten interieurarchitectuur en de Stad Gent een vooronderzoek op te starten rond de mogelijkheden van luwteplekken in herontwikkeling van de wijk.

De opdracht van het vooronderzoek was drieledig:
*een draagvlak creëren rond luwteplekken bij de bewoners, organisatie en beleidsinstanties actief in de wijk.
*via participatie en dialoog inzichten verwerven hoe luwteplekken vorm kunnen krijgen in de wijk
*concrete ontwerp-uitspraken genereren die aanleiding zijn tot debat en mogelijkheden zichtbaar maken.  

In de werkruimte van Campus Atelier (ontwerpatelier voor buurtbewoners) werden op 27 juni de ontwerpuitspraken gepresenteerd aan de verschillende organisaties en stadsdiensten actief in de wijk. Het werk van de studenten vormt de aanleiding tot de debat en de drijfveer om de thematiek van luwteplekken te integreren in de nieuwe toekomstplannen voor de wijk. 

Op deze manier genereert de discipline van de interieurarchitectuur een eerste vooronderzoek waarbij de sociale en menselijke dimensie centraal staan welke van belang zijn bij de verdere ontwikkeling op grotere stedenbouwkundig niveau.